2011/06/02

opolskie wianki Magdaleny.

pentax spotmatic | kodak 400TX