2014/06/03

MOVIE: ISRAELIsrael from Katarzyna Mach on Vimeo.


Izrael doczekał się swojego video. Długo odkładaliśmy montaż filmu z tego wyjazdu. Nie było czasu, a czasem chęci. Warto, by czasem coś odczekało swoje. Można później na świeżo podejść do tematu. Kiedy spoglądam teraz na ten obraz, to mam wrażenie, że mnie w żaden sposób on nie dotyczył - jest tak dziwnie odległy.