2013/04/25

NAZWIJ JAK CHCESZZlepek zdarzeń, sytuacji. Pół roku w tył i dziś.
Pogodziłam się z analogiem.