2013/06/15

NATALIA SIKORA





Opole 2013. Dzień 1. 
Dziś zaczarowała mnie Natalia Sikora.