2013/07/15

PRZYPADEK
Paryż. Przypadkowy brud, przypadkowy maraton, przypadkowa obecność.