2014/02/02

SAME OLD PLACE
Nowy Jork budzi się do życia. Wczesnoporanne słońce na Brooklynie.